prof. zw. dr hab.  Jolanta Szaban

prof. zw. dr hab. Jolanta Szaban

Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowany ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

O mnie

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowany ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu. autorka i współautorka szeregu publikacji, referatów i wystąpień konferencyjnych i uczestniczka wielu badań naukowych, m.in. kierownik merytoryczny projektu Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce (2008), badania Trendy na Mazowieckim rynku pracy (2009), Migracje na Śląsku (2010), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ (2010−2012) w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Dwukrotnie członek Rady Naukowej CBOS, przewodnicząca Programowej Akcji Warto być za, wspomagającej organizacje pozarządowe walczące z biedą i z wykluczeniem społecznym.