prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski

prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

O mnie

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk.  Autor, współautor i redaktor ponad 200 publikacji, m.in. książek: Human Resource Management in Transition. The Polish Case (2011); Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego (2011), Managing human resources in Poland (2009), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji (2009), Zarządzanie talentami w organizacji (2008), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian (2007); Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć (2004. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich, MBA, magisterskich i podyplomowych. Organizator studiów podyplomowych „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” i „Akademia Coachingu”. Człowiek Roku w HR w Polsce (2008), wybrany w konkursie Rzeczpospolitej i Firmy „Bigram SA”.