Monika Nowacka-Sahin

Monika Nowacka-Sahin

Dyrektor projektów edukacyjnych Nowoczesna Firma S.A.

Przedstawiciel organizatora konkursu.

O mnie

Z Nowoczesną Firmą związana od 2006 roku. Pomysłodawczyni i organizatorka blisko 1000 eventów, warsztatów czy szkoleń biznesowych. Kierownik projektów współfinansowanych z UE: „Wsparcie dla Organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, „Profesjonalny Menedżer E-biznesu”, „Nowe Media w Edukacji. Współpracuje z Fundacją Obserwatorium Zarządzania gdzie, tworzyła, nadzorowała i realizowała projekty badawcze (m.in. współpraca przy projekcie Inwestor w Kapitał Ludzki) oraz edukacyjno-szkoleniowe (m.in. certyfikacyjne programy szkoleniowo-doradcze: Profesjonalny Menedżer Kompetencji, Profesjonalny Menedżer Szkoleń). Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.