dr hab. Piotr Wachowiak

dr hab. Piotr Wachowiak

Prorektor Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Specjalizuje się w problematyce: negocjacji, zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

O mnie

Specjalizuje się w problematyce: negocjacji,  zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi , pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu.Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.