• HR INNOVATOR 2016

  Ogólnopolski konkurs dla firm, które realizują innowacyjne projekty

  w zakresie zarządzania ludźmi

O konkursie

HR INNOVATOR 2016

Nagradzamy innowacyjne projekty HR

Dla kogo

W konkursie mogą brać udział przedstawiciele działów personalnych, działów szkoleń, rozwoju etc. – czyli menedżerowie i specjaliści, którzy odpowiadają za zarządzanie zasobami ludzkimi w swoich firmach. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać samodzielnie menedżerowie lub specjaliści personalni a także zespoły projektowe, które realizują projekty personalne w swoich organizacjach – maksymalnie 2 osoby reprezentujące zespół.
 

Przebieg konkursu

Wypełnij formularz zgłoszenia  - zakładka zgłoszenie – i prześlij go do organizatora przed 4 kwietnia 2016 r. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, jury dokona oceny projektów i wyłoni kandydatów do finału konkursu – nie później niż 18 kwietnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 maja 2016 r., podczas XXIII Kongresu Kadry, który odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Muranów w Muzeum Żydów Polskich POLIN. Finaliści zaprezentują swój projekt przed jury konkursu a także przed uczestnikami kongresu. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek nastąpi podczas Gali, która odbędzie się 9 maja 2016 r. podczas sesji plenarnej Kongresu Kadry.

Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymują: statuetkę HR INNOVATOR 2016,  prawo do posługiwania się tytułem HR INNOVATOR 2016 we wszystkich działaniach i przekazach marketingowych oraz employer brandingowych, zaproszenie do udziału w XXIV edycji Kongresu Kadry, który odbędzie się jesienią 2016 r., wycieczkę „Borholm - zielona wyspa Bałtyku” dla 2 osób w terminie (do wyboru maj, czerwiec, sierpień 2016), bony zakupowe do salonów Wittchen oraz roczną prenumeratę miesięcznika Personel i Zarządzanie wraz z dostępem do wideoakademiahr.pl

Jury

Jury konkursu HR INNOVATOR 2016

Regulamin


Regulamin konkursu HR INNOVATOR 2016

 1. WARUNKI UDZIAŁU
  1. W konkursie mogą brać  udział przedstawiciele działów personalnych, działów szkoleń, rozwoju etc. – czyli menedżerowie/kierownicy i specjaliści, którzy odpowiadają za zarządzanie zasobami ludzkimi w swoich organizacjach. Nie przyjmujemy zgłoszeń pochodzących od dostawców produktów i usług dla HR prezentujących ich produkty lub usługi.
  2. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać samodzielnie menedżerowie/kierownicy lub specjaliści personalni a także zespoły projektowe, które realizują projekty personalne w swoich organizacjach – maksymalnie 2 osoby reprezentujące zespół.
  3. Jury konkursu a także organizator konkursu może zaprosić do udziału w konkursie menedżerów/kierowników lub specjalistów personalnych, jednak ostatecznym czynnikiem decydującym o udziale w konkursie jest przesłanie przez kandydatów do udziału w konkursie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.hrinnovator.pl. Termin nadesłania formularza zgłoszeniowego upływa 4 kwietnia 2016 r. (do godz. 24.00).
  5. Organizator i jury konkursu zapewniają uczestnikom całkowitą dyskrecję. Zgłoszenia osób i zespołów, które wezmą udział w konkursie, a nie zostaną zakwalifikowane do finału, będą komisyjnie zniszczone, a wszelkie informacje o nich utajnione. Organizator zobowiązuje się do nie przekazywania żadnych informacji o uczestnikach i  finalistach konkursu bez ich zgody i wiedzy.
 2. JURY
  1. Jury konkursu powołuje organizator.
  2. Jury składa się z praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli świata akademickiego, specjalizujących się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczonych konsultantów biznesowych  i przedstawiciela z ramienia organizatora konkursu. Kadencja jury trwa jeden rok, z możliwością jej przedłużenia.
 3. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
  2. W pierwszym etapie, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, jury dokona oceny prac i wyłoni kandydatów do finału (maksymalnie 6 firm). Zgłoszenia należy przesyłać wypełniając formularz zgłoszenia dostępny na stronie hrinnovator.pl w terminie do 4 kwietnia 2016 r. (do godz. 24.00). Zgłoszenia przesąłne po tym terminie nie będą uwzględnianie.
  3. W terminie do 18 kwietnia 2016 roku jury wyłoni finalistów konkursu. Uczestnicy wyłonieni do finału konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie przez organizatora drogą mailową.
  4. Uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się do finału zostaną poinformowani o tym fakcie przez organizatora drogą milową.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 maja 2016 roku, podczas XXIII Kongresu Kadry, który odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Muranów w Muzeum Żydów Polskich POLIN.
  6. Finaliści konkursu  otrzymuają bezpłatne zaproszenie do udziału w XXIII Kongresie Kadry (udział w dwóch dniach kongresu, zaproszenie nie obejmuje udziału w warsztatach, które odbędą się 11 maja).
  7. Finaliści zaprezentują konkursowe case studies przed jury konkursu a także przed uczestnikami kongresu. Czas prezentacji case study – 20 minut. Jury konkursu a także uczestnicy Kongresu Kadry mają prawo do zadania finalistom maksymalnie dwóch pytań dotyczących prezentowanego projektu.
  8. Prezentacje finalistów będą oceniane przez jury, które podejmie decyzje na podstawie dyskusji we własnym gronie.
  9. Jury wyłoni - nie mniej niż jednego zwycięzcę, nie więcej niż trzech zwycięzców, którzy  otrzymają  tytuł  HR INNOVATOR 2016.  Zwycięzcy otrzymają statuetki w kategoriach:

                                           a.            firma z kapitałem zagranicznym

                                           b.            firma ze 100% kapitałem polskim

                                           c.            administracja publiczna

 1. W każdej z wymienionych kategorii przyznana będzie maksymalnie jedna statuetka.
 2. Nagradzane będą projekty personalne, których opracowanie i wdrożenie doprowadziło do rozwiązania konkretnego (jednego lub kilku) istotnych z punktu widzenia organizacji problemów, co w efekcie doprowadziło do poprawy działania firmy a także podniosło jej efektywność w konkretnym obszarze.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie Kongresu Kadry, podczas sesji plenarnej kongresu (9 maja 2016 r.).
 4. KRYTERIA OCENY
  1. Przedmiotem oceny w ramach konkursu są innowacje w obszarze szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Przez innowację HR organizator i jury rozumie nowe  rozwiązania o charakterze technologicznym, organizacyjnym i społecznym w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
  2. Kryteria oceny zostały scharakteryzowane według kategorii znajdujących się w tabeli.

Nazwa kryterium

Charakterystyka kryterium

Skala oceny

Stopień nowatorstwa innowacji

Nowe rozwiązanie o charakterze technologicznym, organizacyjnym, społecznym stanowiące postęp w stosunku do istniejącego wcześniej rozwiązania.

 1. Innowacja w skali danej firmy

 2. Innowacja w skali branży

 3. Innowacja na skalę regionu

 4.Inowacja na skalę krajową

 5.Innowacja o charakterze      międzynarodowym

Wpływ innowacji na biznes

Wpływ innowacji na wzrost wartości dla akcjonariuszy
(Shareholder Value)

 1. Bardzo mały

 2. Mały

 3. Średni

 4. Duży

 5. Bardzo duży

Znaczenie innowacji dla pracowników

Wpływ innowacji na wartość dla pracowników (EVP – Employee Value proposition)

 1. Bardzo mały

 2. Mały

 3. Średni

 4. Duży

 5. Bardzo duży

Znaczenie innowacji dla otoczenia

Wpływ innowacji na działania w ramach społecznej odpowiedzialności firmy (CSR)

 1. Bardzo mały

 2. Mały

 3. Średni

 4. Duży

 5. Bardzo duży

 
 1. Zgłoszone do konkursu projekty będą oceniane według ww. kryteriów. O zakwalifikowaniu się do finału konkursu zdecyduje największa liczba punktów będąca sumą przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów ocen. Każdy z uczestników konkursu otrzyma drogą mailową informację o uzyskanej liczbie punktów.
 2. NAGRODY
  1. Statuetka i tytuł  HR INNOVATOR 2016. Zwycięzca otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem HR INNOVATOR  2016 we wszystkich działaniach i przekazach marketingowych oraz employer brandingowych.
  2. Zaproszenie do udziału w XXIV edycji Kongresu Kadry, który odbędzie się w Warszawie jesienią 2016 roku.
  3. Wycieczka „Borholm - zielona wyspa Bałtyku” dla 2 osób w terminie (do wyboru maj, czerwiec, sierpień 2016 r.)
  4. Kupony zakupowe do salonu Wittchen.
  5. Roczną prenumeratę miesięcznika Personel i Zarządzanie wraz z dostępem do wideoakademiahr.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i interpretacji regulaminu.

Laureaci

Finaliści konkursu HR INNOVATOR 2016

Znamy już zwycięzców III edycji konkursu HR INNOVATOR!
 
Miło nam poinformować, że jury konkursu wyłoniło dwóch zwycięzców III edycji konkursu HR INNOVATOR.

Carrefour Polska - projekt: „Przepis na mistrza” – program aktywizacji i rozwoju zawodowego obecnych i przyszłych pracowników Carrefour

Inter Cars - projekt: Autostrada Rozwoju – spójna zgrywalizowana forma rozwojowa dla kadry zarządzającej i sił sprzedaży INTER CARS

Laureatami zostały firmy:
(chronologicznie, według liczby zdobytych punktów)

Leroy Merlin Polska - projekt: Zgrywalizowany Program Talentów i Sukcesorów DRABINA ROZWOJU – 7 kontynentów
Carrefour Polska - projekt: „Przepis na mistrza” – program aktywizacji i rozwoju zawodowego obecnych i przyszłych pracowników Carrefour
Unilever - projekt: Dział HR jako strategiczny partner wdrożenia strategii CSR w obrębie polskiego oddziału firmy Unilever
Henkel Polska - projekt: Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju
Comarch - projekt: TechnologyCup
Inter Cars - projekt: Autostrada Rozwoju – spójna zgrywalizowana forma rozwojowa dla kadry zarządzającej i sił sprzedaży INTER CARS
 
GRATULUJEMY!!!
 
Finał konkursu i wyłonienie laureatów odbędzie 9 maja 2016 roku podczas XXIII Kongresu Kadry.
 
 
HR INNOVATOR 2015
 
7 maja podczas XXI Kongresu Kadry odbył się finał konkursu. Jury wyłoniło zwycięzców, którymi zostały firmy:
 
Flextronics International Poland
projekt: Biznes dla edukacji - Współpraca firmy Flextronics ze szkołami zawodowymi oraz uczelniami wyższymi w województwie pomorskim
(Kategoria: Firma z kapitałem zagranicznym)
oraz
PZU - projekt: Inspiratorium Menedżer 2.0 – grywalizacja w rozwoju przywództwa
(Kategoria: Firma z kapitałem polskim)
 
Zwycięzcom gratulujemy!
 
Wśród finalistów znalzały się także firmy:
DHL Parcel - projekt: Rozwój na wyciągnięcie ręki czyli espresso session w świecie VUCA 
Sanden Manufacturing Poland - projekt: Koła jakości kołem zamachowym innowacji
SAS Institute - projekt: Be well@sas
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” - projekt: Bądź zdrowy z wyboru jako element polityki zero harm w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
 
 

 POZNAJ PROJEKTY LAUREATÓW I FINALISTÓW
 HR INNOVATORA 2015
 

 

 

Laureaci 2014

Partnerzy

Partnerzy konkursu HR INNOVATOR 2016

Fundator Nagrody

Patroni medialni

Organizator

Kontakt

Nowoczesna Firma S.A. zajmuje się promocją, sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu.

Anna Włudarczyk
menedżer projektu
tel. +48 22 314 14 63
e-mail:anna.wludarczyk@nf.pl